(Zorg)instellingen en gemeenten blijken een grote behoefte te hebben aan de inzet van meerpersoonsfietsen voor het bevorderen van de gezondheid (fysiek/mentaal/sociaal) van hun bewoners. Helaas is het voor veel zorginstellingen/gemeenten vaak niet mogelijk om dit zelfstandig te realiseren. Dit komt met name door een gebrek aan: personeelscapaciteit, budget voor aanschaf, budget voor onderhoud en stallingsmogelijkheden. (Zorg)instellingen/gemeenten die wel tot de aanschaf van een meerpersoonsfiets zijn over gegaan, of een meerpersoonsfiets geschonken hebben gekregen, lopen tegen de zelfde problematiek aan. Met als gevolg dat veel meerpersoonsfietsen nauwelijks worden gebruikt.

    Najaar 2014 is Sjoukje Ziel begonnen met een crowdfundingstraject ter financiering van de BuitenGewoonFiets. Door middel van het delen van een BuitenGewoonFiets zou het gebruik binnen bereik kunnen komen voor (zorg)instellingen en gemeenten. Het crowdfunding project was een groot succes. Het beoogde bedrag voor de aanschaf van een deelfiets ad € 8.400 is gehaald. Dankzij 85 funders, de gemeente Alkmaar en de Rabobank Amersfoort Eemland.

    Naast de aanschaf van een “deelfiets” dient ook de inzet hiervan te worden geborgd. Tevens is er sterk de wens om de  “inactieve” fietsen bij de (zorg)instellingen en gemeenten optimaal in te zetten. Een ambitieus plan waar een strakke organisatie en vele (vrijwillige) handjes voor nodig zijn. Sjoukje Ziel en mede enthousiastelingen Annie Tiekstra en Jeroen Lausberg hebben Stichting BuitenGewoonFiets opgericht om dit plan uit te werken en nader vorm te geven. Zij vormen samen het bestuur van de Stichting BuitenGewoonFiets.